Ubytovací řád pensionu

se vztahuje na Penzion Kohoutov (dále jen „ubytovací zařízení“)

 • Při  příjezdu  je  nutné předložit  doklad  o  očkování, anebo prodělaném  onemocnění covidem  19, anebo  platným  PCR testem 
 • Při příjezdu do ubytovacího zařízení se host prokazuje platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • Ve zvláštních případech může ubytovací zařízení nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 • Pokoje jsou připraveny pro hosty k nastěhování od 15:00 hodin do 20:00 hodin. Dřívější příjezdy jsou možné pouze po předchozí domluvě.
 • Na základě objednaného ubytování je ubytovací zařízení povinno  ubytovat hosta nejpozději  do  1 hodiny po domluveném čase příjezdu. V případě, že se host nedostaví ve stanoveném čase, rezervace ubytování propadá a pokoj je uvolněn pro další zájemce.
 • Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Poslední den je host povinen pokoj uvolnit  nejpozději do 10.00 hodin. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.
 • Hosté jsou žádáni, aby nepřemísťovali žádné zařízení a neprováděli jakékoliv opravy či zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji okna, vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji světla, uzavřít dveře a klíč odevzdat provozovateli.
 • Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat na pokojích pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které jsou k jejich osobní hygieně (holicí strojky, vysoušeče vlasů) a osobní počítače atp.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých osob v pokoji ani v ostatních společných prostorách ubytovacího zařízení.
 • Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a během pobytu neruší ubytované hosty.
 • V době od 22.00 do 6.00 hodin jsou hosté povinni  dodržovat  noční klid.
 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto škody ohlásit provozovateli.
 • Za škody na majetku hosta případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech ubytovacího zařízení nenese ubytovací zařízení žádnou odpovědnost.
 • Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit v souladu s platným ceníkem vždy  při příjezdu. V případě dřívějšího odjezdu se zaplacená částka za celý původně objednaný pobyt hostu nevrací.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení  právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.


Kohoutov, 1. 11. 2021