Jídelní  lístek  je  proměnlivý  dle  aktuálních vstupních  cen surovin.

 

Snídaně  pro  ubytované  hosty  ve  výši  100, Kč  na  osobu